Giỏ hàng

0 VNĐ

 

hotline đặt hàng

0932081178

Bảng giá

Bảng Giá Giấy Dán Tường Tháng 7/2020

NSX  TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH Giá VNĐ   DIỄN GIÃI
m2 Cuộn
    Tranh vải bóng   250,000 m2
    Tranh vải kim tuyến   250,000 m2
    Tranh giấy hàn   320,000 m2
    vải uv   350,000 m2
    In nổi    570,000 m2
WALLPAPER KOREA BASE 2020 1.06*15.6 53,939 890,000  NEW 
LIVING 2020 1.06*15.6 75,758 1,250,000  NEW 
MODERN 2020 1.06*15.6 57,576 950,000  NEW 
PLENUS III 2019 1.06*15.6 72,727 1,200,000  NEW 
SKETCH 2019 1.06*15.6 72,727 1,200,000  NEW 
D&D 1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
STONE &NATURAL 1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
FORENCE 1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
AVENUS 1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
SUPERIO II 1.06*15.6 66,667 1,100,000  Hàng có sẵn tại kho 
SKENE 1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
ART BOOK 1.06*15.6 66,667 1,100,000  Hàng có sẵn tại kho 
J100% 2019                1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
STAY  1.06*15.6 51,515 850,000  Hàng có sẵn tại kho 
LIBRARY 2019 1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
THE EIGHT 2018 1.06*15.6 75,758 1,250,000  Hàng có sẵn tại kho 
WALLTEX 1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
4U 1.06*15.6 63,636 1,050,000  Hàng có sẵn tại kho 
FIESTA 1.06*15.6 72,727 1,200,000  Hàng có sẵn tại kho 
IMPERIAL 1.06*15.6 63,636 1,050,000  Hàng có sẵn tại kho 
PHOENIX 2018 1.06*15.6 75,758 1,250,000  Hàng có sẵn tại kho 
IKON 1.06*15.6 51,515 850,000  Hàng có sẵn tại kho 
SERENITY 2020  1.06*15.6 69,697 1,150,000  Hàng có sẵn tại kho 
NATURAL 1.06*15.6 81,818 1,350,000 Hàng có sẵn tại kho
REGINA 2018 1.06*15.6 75,758 1,250,000 Hàng có sẵn tại kho
DREAM WORLD 2018 1.06*15.6 78,788 1,300,000  Hàng có sẵn tại kho 
0.35*10.0 33,333 550,000  Hàng có sẵn tại kho 
MURAL 233,333 3,850,000  Hàng Bay 
ART DECO 2018 1.06*15.6 69,697 1,150,000  Hàng có sẵn tại kho 
SOHO 2019 1.06*15.6 69,697 1,150,000  Hàng có sẵn tại kho 
THE VIEW 1.06*15.6 67,636 1,116,000  Hàng có sẵn tại kho 
ART NOUVEAU 2018 1.06*15.6 66,667 1,100,000  Hàng có sẵn tại kho 
ELYSIA 1.06*15.6 51,515 850,000  Hàng có sẵn tại kho 
HERA 2018 1.06*15.6 69,697 1,150,000  Hàng có sẵn tại kho 
DARAE                 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
MIDA S+ 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
BOS 2018 1.06*15.6 63,636 1,050,000  Hàng có sẵn tại kho 
WALL
PAPER
TRUNG QUỐC 
ALISHA 1.05*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
CASSIA 1.05*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
BRANDNEW 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
ANNIE 1.06*15.6 48,485 800,000 Hàng có sẵn tại kho
PISTA 1.06*15.6 54,545 900,000 Hàng có sẵn tại kho
LEGEND 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
HOT STYLE 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
FLORIA 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
MARTINA 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
GRACE 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
NEW LUCK 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
NATURALISM 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
SEVEN 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
PLAIN 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
AQUAMAN 1 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
AQUAMAN 2 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
RABIA II 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
LAKIA 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
HONOR 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
FAIRYTALE 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
NEPTUNE 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
URANUS 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
LILY 1.06*15.6 54,545 900,000  Hàng có sẵn tại kho 
CANDY 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
LUCKY 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
GARDA 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
GRAZIELLA 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
PUSSAN 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
BEST 1.06*15.6 48,485 800,000  Hàng có sẵn tại kho 
NICE 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
AMAZING 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
ART LIFE 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
SOLE 1.06*15.6 57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
 WONDERFULL   57,576 950,000  Hàng có sẵn tại kho 
BẢNG GIÁ THÁNG 7-2020 FILM PVC
  Pattern
(Mẫu)
Roll Size
Volume (50m:61m2, 30m:36.6m2)
Weight
(Trọng lượng)
GIÁ BÁN  TRƯỚC VAT GIÁ BÁN  BAO GỒM VAT(10%)
INTERIOR FILM
(Phim nội thất)
SG 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) 27 kg 941,000 1,035,100
NG/KG 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) 27 kg 988,000 1,086,800
MG 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) 27 kg 1,036,000 1,139,600
TG/PG/ZG/ZF 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) 27 kg 1,225,000 1,347,500
EG 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) 27 kg 1,342,000 1,476,200
JG 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) 27 kg 1,977,000 2,174,700
SC/SP/SE/SW 0.42mm (T)*1,220mm (W)*30m (L) 20 kg 1,648,000 1,812,800

Đang cập nhật nội dung ...

Chia sẻ: